У дома > Новини > Новини от индустрията

Поддръжка на апарати за лазерно заваряване

2023-07-12

Правилна поддръжка на вашия лазермашина за заваряванее от решаващо значение за осигуряване на оптимална производителност и дълголетие. И така, как да се справим с поддръжката?

1. Редовно почистване: Поддържайте машината чиста, като редовно премахвате прах, отломки и всякакви остатъци, които може да са се натрупали по оптиката, лещите и огледалата. Използвайте чиста кърпа без мъх и подходящия почистващ разтвор, препоръчан отСУНА. Избягвайте да докосвате оптични повърхности директно с пръсти.


2. Поддръжка на охладителната система: Охладителната система на машината за лазерно заваряване обикновено се състои от чилър или водно охлаждане, което изисква редовна поддръжка. Проверявайте и поддържайте подходящи нива на водата, наблюдавайте температурите и почиствайте или сменете филтрите, ако е необходимо. Следвайте указанията за поддръжка на охладителната система на SUNNA.

3. Подравняване на оптиката: Периодично проверявайте и настройвайте оптиката за подаване на лазерен лъч, за да сте сигурни, че лъчът е правилно фокусиран и подравнен с детайла. Неуспешното подравняване може да доведе до лошо качество на заваръчния шев и влошаване на производителността. Следвайте инструкциите на SUNNA за подравняване на оптиката или се консултирайте с квалифициран техник.

4. Система за подаване на газ: Ако вашата машина за лазерно заваряване използва система за подаване на газ, като екраниращ или спомагателен газ, наблюдавайте редовно налягането на газа и скоростта на потока. Проверете за течове и се уверете, че газопроводът е правилно свързан и в добро състояние.

5. Поддръжка на лазерен източник: В зависимост от типа лазер, използван в машината (напр. фибролазер, CO2 лазер), следвайте препоръчаните от SUNNA процедури за поддръжка на лазерния източник. Това може да включва почистване или подмяна на определени компоненти или извършване на рутинни проверки.

6. Периодична поддръжка и калибриране: Планирайте периодична поддръжка и калибриране на машината за лазерно заваряване от квалифициран техник или оторизиран сервизен център. Това гарантира, че машината работи с оптимална производителност и отговаря на изискваните спецификации.

7. Обучение на оператора: Уверете се, че операторите са правилно обучени за работа, поддръжка и протоколи за безопасност за конкретната машина за лазерно заваряване, която използват. Добре обучен оператор може да идентифицира и разреши проблемите навреме, като по този начин намалява риска от повреда и удължава живота на машината.

8. Мерки за безопасност: Следвайте всички указания за безопасност, предоставени от SUNNA. Това включва носенето на подходящи лични предпазни средства (ЛПС), като лазерни предпазни очила, спазване на протоколите за електрическа безопасност и осигуряване на подходяща вентилация на работната зона.

 

 

 

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept